Close

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το Σωματείο ADHD Hellas

Η ιστορία μας

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) με την επωνυμία ADHD Hellas, που προέρχεται από το ακρωνύμιο της διεθνούς ονομασίας της διαταραχής Attention Deficit Hyperactivity Disorder, συστάθηκε το 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (27975/16.10.2009), Τροποποίηση καταστατικού 132/2017

Στις 8 Μαΐου 2010, το ADHD Hellasέγινε επίσημα μέλος της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης ADHD Europe ενώ από το 2014 μέλος μας συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Το 2011 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αρθ. 09110ΣΥΕ16006086Ν-1154 και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αρθ. 09110ΣΥΕ16006086Ν-1038.

Το ADHD Hellas έγινεμέλοςτουοργανισμού Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe (GAMIAN-Europe) το 2014.

Το ADHD Hellas είναιιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και συμμετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ποιοι είμαστε

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ,) με την επωνυμία ADHD Hellas, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, στην οποία συμμετέχουν:
 • γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ
 • ενήλικες με ΔΕΠΥ
 • επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί και άλλοι ειδικοί επιστήμονες
που εργάζονται εθελοντικά για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Βασικός στόχος μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΕΠ-Υ. Γιατί χρειάζεται αυτό;
 1. Επειδή, πέρα από τον περιορισμένο κύκλο των γιατρών που ασχολούνται με τη ΔΕΠ-Υ, η διαταραχή συνήθως δεν αναγνωρίζεται.
 2. Επειδή το σύστημα παιδείας και υγείας δε συμβαδίζει με την εξέλιξη της επιστήμης.
 3. Επειδή οι ενήλικες με ΔΕΠ-Υ δεν έχουν πρόσβαση σε αξιολόγηση, διάγνωση και ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση.
 4. Επειδή υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις.
 5. Επειδή μπορεί συχνά το παιδί να φτάσει να τελειώσει το σχολείο μέχρι να γίνει η διάγνωση.
 6. Επειδή δεν παρέχεται συνδυασμένη θεραπευτική υποστήριξη.
 7. Επειδή πρέπει να υπάρχει μια δυνατή ενιαία φωνή για να τα ζητήσει.
Γι’ αυτό και σας χρειαζόμαστε κοντά μας. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε για τα παιδιά και τους ενήλικες ένα περιβάλλον που δεν θα τους απορρίπτει και δεν θα τους πληγώνει καθημερινά, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουν να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητά τους και να μετατρέπουν πολλά από τα χαρακτηριστικά, που σήμερα θεωρούνται αρνητικά, σε θετικές ιδιότητες.

Σκοπός

Η ενασχόληση με τη ΔΕΠ-Υ είναι για τους περισσότερους ένα ταξίδι ζωής. Ο σκοπός του Σωματείου ADHD Hellas είναι κοινωνικός και στοχεύει να συμβάλλει με τη δράση του κυρίως:
 • στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και καθοδήγησης των ατόμων με ΔΕΠ-Υ και των οικογενειών τους στην Ελλάδα
 • στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης πάνω στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα για τη ΔΕΠ-Υ
 • στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και της Πολιτείας και στην αναίρεση των προκαταλήψεων για τη ΔΕΠ-Υ
 • στην επιδίωξη ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων για τους πάσχοντες στους τομείς εκπαίδευσης και κοινωνικής περίθαλψης
 • στην αναζήτηση ολοκληρωμένων λύσεων για την πολυεπίπεδη αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΕΠ-Υ
Στην ιστορία της διαταραχής, υπάρχει μια μεγάλη λίστα ανθρώπων με ΔΕΠΥ που διέπρεψαν στην ενήλικη ζωή τους, παρά τις εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις που είχαν σημειώσει ως παιδιά ή έφηβοι στο σχολείο. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγαλύτερη λίστα ανθρώπων, το πνεύμα των οποίων καταρρακώθηκε στην παιδική-εφηβική τους ηλικία και οι οποίοι ουδέποτε είχαν την ευκαιρία ν’ αξιοποιήσουν τις πραγματικές τους ικανότητες. Μια έγκαιρη διάγνωση και μια πολυεπίπεδη παρέμβαση καθώς και η σωστή στήριξη από το στενό περιβάλλον είναι αρκετές για να μικρύνουμε αυτή τη λίστα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο ADHD Hellas διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία. Το εκλεγμένο ΔΣ από 20.1.2019 απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος: Χριστίνα Γεωργιάδου Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Αθανασίου Γενική Γραμματέας: Χριστίνα Σαραντοπούλου Ταμίας: Νιόβη Μιχαλοπούλου Μέλος: Όλγα Γεωργιάδου Μέλος: Αγγελική Ζαμπνάρη Μέλος: Υβόνη Παναγιωτάκου

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

Απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες, που προέρχονται από τους χώρους της ψυχικής και γενικής υγείας καθώς και της εκπαίδευσης και θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Εκπροσωπούνται από μια Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ορίζει έναν Πρόεδρο και λειτουργεί με εσωτερικό κανονισμό.
Κοινοποίηση

Συμμετοχή

Keimeno

Δωρεά

Keimeno

Εθελοντισμός

Keimeno

Συνεργασία

Keimeno

Χρηματοδότηση

Keimeno