Close

Πολιτική Απορρήτου

 

ADHDHELLAS – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, με την επωνυμία ADHD Hellas, είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και μέλος του ADHD EUROPE.
Ιδρύθηκε το 2009 με έδρα την Αθήνα (κτήριο COSMOS, λεωφόρος Κηφισίας 125-127, 8ος όροφος, γραφείο 822, ΑΦΜ 997873307 ΔΟΥ Ψυχικού, τηλέφωνο επικοινωνίας 6976138837, email www.adhdhellas.org και υπεύθυνη την κυρία Χριστίνα Γεωργιάδου), από εθελοντές γονείς παιδιών με ΔΕΠ-Υ και ειδικούς πάνω σε θέματα ΔΕΠ-Υ.
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται όμως, σε σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή. Εμφανίζεται στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού και στο 4% των ενηλίκων.
Ανάμεσα στους βασικούς καταστατικούς σκοπούς του ADHD Hellas είναι να στηρίζει τις οικογένειες που έχουν παιδιά διαγνωσμένα με ΔΕΠ-Υ, τους ενήλικες με ΔΕΠ-Υ, καθώς και να ενημερώνει σχετικά το κοινό, τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, σε πανελλήνια εμβέλεια.
Επίσης, το Σωματείο επιδιώκει – μεταξύ άλλων- τις βέλτιστες νομοθετικές ρυθμίσεις για τους πάσχοντες στους τομείς της εκπαίδευσης και κοινωνικής περίθαλψης, την παροχή έγκυρης ενημέρωσης πάνω στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, καθώς επίσης και να διοργανώνει/συμμετέχει σε ημερίδες και σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και την άρση των προκαταλήψεων ή διακρίσεων εις βάρος των ατόμων που εμφανίζουν ΔΕΠ-Υ.

Πεδίο εφαρμογής Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει το ADHD Hellas σχετικά με τα μέλη του, τους συνεργάτες του , καθώς και κάθε επισκέπτη του ιστότοπου www.adhdhellas.org, ή γενικότερα ενδιαφερόμενου, προκειμένου να πληροφορηθεί πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου σε σχέση με το www.adhdhellas.org εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα μας και όχι σε τυχόν άλλες ηλεκτρονικές σελίδες, όπως άλλων οργανισμών κλπ, με τις οποίες συνδεόμαστε ή συνδέονται εκείνοι με εμάς.
Η παρούσα Πολιτική, μπορεί και να τροποποιείται, προκειμένου κάθε φορά το ADHD Hellas να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Η συνέχιση από το χρήστη της χρήσης των υπηρεσιών του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του των όρων του παρόντος και κάθε τυχόν τροποποιήσεών του στο μέλλον.
Τόσο οι επισκέπτες/χρήστες, όσο και τα μέλη του ADHD Hellas,αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρέχονται σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με το είδος, τον σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων τους, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

To ADHD Hellas αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά δεδομένα) τόσο των μελών του, όσο και των επισκεπτών /χρηστών της ιστοσελίδας του.
Με τον όρο προσωπικά δεδομένα, εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά ένα ορισμένο φυσικό πρόσωπο ( υποκείμενο των δεδομένων ) και μέσω αυτής μπορεί να αναγνωριστεί. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου , η διεύθυνση κατοικίας , η φωτογραφία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Ο παρών ιστότοπος είναι ιδιοκτησίας του Σωματείου ADHD HELLAS, όπως περιγράφεται ανωτέρω, στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του Σωματείου είναι η εταιρία με την επωνυμία «………».

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), το Νόμο 4624/2019, όπως ισχύει και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ADHD Hellas κατά τη σύννομη δραστηριότητά του και για τους σκοπούς του είναι τα ακόλουθα:
• Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα (σταθερό ή κινητό), e-mail, ιδιότητα ενδιαφερομένου, ημερομηνία γέννησης/ηλικία, διεύθυνση και πόλη.
• Δεδομένα για την καταχώρηση των συνεργατών μας για τις συναλλαγές και την επικοινωνία μαζί τους, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.
• Δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά, όπως IP address, browser, devicetype, ή στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, κ.λπ. μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.adhdhellas.org είτε για απλή ενημέρωση, είτε όταν μας στηρίζετε μέσω Δωρεών ή Οικονομικής βοήθειας ή βοηθάτε εθελοντικά τo Σωματείο μας.
• Δεδομένα εργαζόμενων (όπως απαιτούνται από εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία).
• Δεδομένα ατομικών εταιρειών, προμηθευτών και πελατών για την εκτέλεση των συναλλαγών μαζί τους.
• Δεδομένα απαραίτητα για την εσωτερική λειτουργία του ADHD Hellas

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ADHD Hellas και του ιστοτόπου www.adhdhellas.org είναι τα απολύτως εμπιστευτικά. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο τα απαραίτητα πρόσωπα (εντεταλμένα στελέχη του ADHD Hellas, σύμβουλοι, προσωπικό, βοηθοί εκπλήρωσης, προμηθευτές ή εξωτερικοί συνεργάτες κ.ο.κ) όπως αυτά απαιτούνται και κρίνονται απαραίτητα κάθε φορά για την παροχή των υπηρεσιών του Σωματείου και για την εκπλήρωση των σκοπών του Καταστατικού του. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.
Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης ή άλλης τροποποίησης της νομικής ή άλλης μορφής του Σωματείου, τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται το Σωματείο ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιηθούν στον αντισυμβαλλόμενο. Αυτό θα γίνει υπό την προϋπόθεση ότι ο αντισυμβαλλόμενος θα συναινέσει να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/μελών του Σωματείου, κατά τρόπο που να συνάδει με την πολιτική απορρήτου, όπως αυτή εφαρμόζεται από το τελευταίο και, πάντως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/ επισκέπτης που έχει επιτρέψει τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα από το διαδικτυακό τόπο του Σωματείου, θα ενημερωθεί εκ των προτέρων για κάθε τέτοια κίνηση εκ μέρους του Σωματείου ούτως, ώστε να μπορεί να προβεί αυτός στις ενδεδειγμένες κατά την κρίση του ενέργειες.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ADHDHELLAS συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του αποκλειστικά και μόνο : α) στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του β) για λόγους ενημέρωσης γ) για στατιστικούς σκοπούς δ) για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί τους.
Ειδικότερα η επεξεργασία αφορά:
-την παροχή των υπηρεσιών του Σωματείου με ηλεκτρονικά μέσα.
-τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της ιστοσελίδας του Σωματείου και τη συνολική αναβάθμιση αυτού, μέσω των πληροφοριών και της ανταπόκρισης (feedback) από τους χρήστες.
-την άμεση επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος και την καλύτερη εξυπηρέτησή του ή την ενημέρωσή του για εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνει η ιστοσελίδα του Σωματείου.
-την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails, newsletters) στην περίπτωση που έχει συναινέσει προς τούτο ο χρήστης/επισκέπτης.
-την αντιμετώπιση αιτημάτων ή παραπόνων που αφορούν στο διαδικτυακό τόπο του Σωματείου και έχουν κατατεθεί από το χρήστη ή από τρίτο ενάντια στον χρήστη.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιλέγει ή να διαφοροποιεί το είδος επικοινωνίας που επιθυμεί να διατηρεί με την ιστοσελίδα του Σωματείου, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις του ή αποτρέποντας την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου μέσου (τηλεφωνήματος, sms, viber, social media κλπ) που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για ανάλογους σκοπούς, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες στον ιστότοπο του Σωματείου.
Σε κάθε περίπτωση, το Σωματείο δεν θα προβεί σε χρήση δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση του τελευταίου.
Η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ADHD HELLAS.
Για κάθε τέτοιου είδους επικοινωνία ή διευκρίνιση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα , η διεύθυνση είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ), Κτήριο COSMOS, Λεωφόρος Κηφισιας 125-127, Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 822 και το τηλέφωνο είναι 6987757009 και ηλεκτρονική διευθυνση adhdhellas.org.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το ADHD HELLAS, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης:
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα για σαφή ενημέρωση κατά τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων και για την επεξεργασία αυτών. Εχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, δηλαδή δύναται να ζητήσει από το Σωματείο πληροφορίες που έχουν συλλεγεί για το άτομό του, τον τρόπο που συλλέχθηκαν και το σκοπό που χρησιμοποιούνται.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Ο χρήστης/επισκέπτης  έχει δικαίωμα να μελετήσει τα προσωπικά του δεδομένα, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων, την επικαιροποίηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, ο ίδιος δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να την ανακαλέσει.
Δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή):
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να ζητά τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον δεν επιθυμεί πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αφορά σε περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτημα αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων από τον ενδιαφερόμενο και μέχρι να εξεταστεί και ν αποφανθεί για το αίτημα αυτό ο υπεύθυνος, αφορά σε παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή όταν έχει υποβληθεί αίτημα εναντίωσης ή διαγραφής – ως ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του.Το δικαίωμα αυτό περιορίζεται μόνον αν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι της επεξεργασίας, που να υπερισχύουν των ατομικών συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του αιτούντα.

Δικαίωμα στη φορητότητα:
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή που θα του επιτρέπει να τα διαχειρίζεται και να τα διαβιβάσει ο ίδιος σε άλλον- τρίτο- υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Επίσης, έχει δικαίωμα να ζητήσει από το ADHD HELLAS, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
Άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων
Για να ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά του, ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Υπεύθυνη του Σωματείου για τον σκοπό αυτό, κυρία Χριστίνα Γεωργιάδου, Κτήριο COSMOS, λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 822 και στο τηλέφωνο 6987757009.

Μη αναγνώριση
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης και προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης- εφόσον χρησιμοποιεί ο χρήστης/ επισκέπτης ψευδώνυμο άγνωστο στο Σωματείο- είναι περιπτώσεις, όπου το Σωματείο δεν μπορεί να συμμορφωθεί στα ως άνω αιτήματα ενός χρήστη/επισκέπτη, λόγω έλλειψης ταυτοπροσωπίας στην αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων (όνομα και mail αιτούντος) και αυτού που εμφανίζεται με ψευδώνυμο ή ανώνυμα (cookies). Σε τέτοιες περιπτώσεις , για να εκτελέσει το Σωματείο τα νόμιμα δικαιώματα του χρήστη/επισκέπτη, όπως αναλύθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του αιτούντος.

ΤΡΙΤΟΙ – AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ADHD HELLAS διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών και υποστηρικτών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Το ADHDHELLAS διατηρεί τα δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη/μέλους μόνο για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα του αντισυμβαλλόμενου αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Για τους σκοπούς του Σωματείου, τα προσωπικά δεδομένα των μελών και των χρηστών/επισκεπτών τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής εκ μέρους τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής τους δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση, κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της. Επίσης, με το αίτημα από κάποιον για διακοπή επικοινωνίας στο μέλλον δεν εξυπακούεται και η διαγραφή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων που έχει συλλέξει το Σωματείο μέχρι την υποβολή του αιτήματός του.
Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, το ADHD HELLAS δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζετε σε μας και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Εγγραφή στο Newsletter:
Συμπληρώνοντας το  ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και το email σας (υποχρεωτικά)  και πατώντας το κουμπί «εγγραφή» αυτομάτως συναινείτε στην εγγραφή σας στο Newsletter. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εισάγετε ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), το email (υποχρεωτικά) σας και το τηλέφωνο σας (προαιρετικά) σε  οποιαδήποτε GoogleForm που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Σωματείου.
Το ADHD HELLASθα καταγράψει και θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email σας με βάση τη συγκατάθεσή σας και με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστέλλει  το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις του Σωματείου  και τους τρόπους υποστήριξης που μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική καμπάνια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή σας στο Newsletter και στη σχετική mailinglist ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση  www.adhdhellas.org  για να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των υπαρχόντων προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

Οικονομική υποστήριξη

Σε περίπτωση που προβείτε σε οικονομική υποστήριξη του Σωματείου ADHD HELLAS, το Σωματείο τηρεί αρχείο με το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία, όπως διεύθυνση αλληλογραφίας, που τυχόν διατίθενται για την επικοινωνία μαζί σας και για την έκδοση και αποστολή των αποδείξεων των δωρεών σας.
Οι διαδικτυακές εκ μέρους σας δωρεές γίνονται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων PayPal και με κατάθεση στον τραπεζικο λογαριασμό του Σωματείου με ΙΒΑΝ ……………….. στην EUROBANK. Ως εκ τούτου τα στοιχεία των πιστωτικών ή χρεωστικών σας καρτών (ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, όπως εμφανίζεται στην κάρτα, αριθμός κάρτας, cvv number και ημερομηνία λήξης) καταχωρούνται από την εταιρεία PayPal και την EUROBANK, οι οποίες είναι και υπεύθυνες για την ασφάλεια των δεδομένων σας.
Το Σωματείο ADHD HELLAS καταγράφει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας βάσει των εκάστοτε φορολογικών νόμων και μετά τη λήξη αυτής της υποχρέωσης θα προβεί σε άμεση διαγραφή τους. Επιπλέον μπορείτε να ζητήσετε  την τροποποίηση των υπαρχόντων προσωπικών σας στοιχείων, όποτε το θελήσετε, με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση www.adhdhellas.org

Ασφάλεια πληροφοριών

Το Σωματείο αναλαμβάνει με σοβαρότητα τη διαφύλαξη, την αποτροπή της απώλειας,, της κακομεταχείρησης, ή της μεταβολής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό τις αναγκαίες προφυλάξεις.
Αποθηκεύει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σε προστατευμένους (με κωδικούς πρόσβασης και προγράμματα προστασίας) διακομιστές.
Κάθε διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής είναι προστατευμένη από τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να γνωρίζει ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς αδύνατον να είναι απολύτως ασφαλής και σε αυτό το πλαίσιο ο διαδικτυακός μας τόπος δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια των δεδομένων που στέλνονται μέσω διαδικτύου.
Υπεύθυνος για τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα του Σωματείου είναι ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης. Το Σωματείο δεν θα ζητήσει ποτέ τον κωδικό, παρά μόνον κατά την είσοδο στο λογαριασμό.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το Σωματείο δεσμεύεται, όσον αφορά στην προάσπιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το Σωματείο έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή . Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση των χρηστών/επισκεπτών σε αυτό είναι ασφαλής, διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλλούν μέσω της TLS σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) NETSCAPE, NAVIGATOR, INTERNET EXPLORER, MOZILLA,FIREFOX, OPERA, SAFARI υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του Σωματείου.
Το Σωματείο εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχει ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που αυτό συλλέγει από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν, με διαφορετικό τρόπο, αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές της διαδικασίας ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις ανάγκες του Σωματείου στις δράσεις του, τις αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών/μελών χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που σχετίζονται με το Σωματείο και απαιτείται από το είδος της εργασίας τους να έχουν τέτοια πληροφόρηση. Σε περίπτωση παραβίασης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαφυλάσσει το Σωματείο, το Σωματείο θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης όσων έχουν έννομο συμφέρον που θίγεται από μια τέτοια παραβίαση.

Κοινοποίηση